W noc grudniowa nas zabrali... Internowana Solidarnosc Malopolski

Pod red. L. Dziewulskiego, J. Meissnera, A. Stawiarskiego. Tekst: J. Szarek — Krakow: Stowarzyszenie MAJ 77, 2011 — 104 p.: ill. — на польск. яз.

Репрессии против движения "Солидарность" в декабре 1981 г. в Малой Польше.