Golik D., Jastak K., Korkuc M., Krajewski K., Kurtyka J., Labuszewski T., Niwinski P., Pawlowicz J., Przewoznik A., Wasowski G., Wegierski J., Zebrowski L.

Zolnierze wykleci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku

Golik D., Jastak K., Korkuc M., Krajewski K., Kurtyka J., Labuszewski T., Niwinski P., Pawlowicz J., Przewoznik A., Wasowski G., Wegierski J., Zebrowski L.
— Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2013 — 744 p., il. — на польск. яз.

Польское антикоммунистическое военное подполье до 1944 года: иллюстрированный альбом