W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku

Red.: A. Korejwo, V. Kmiecik, K. Knigawka, K. Knoch; Europejske Centrum Solidarnosci — Gdansk, 2009 — 116 s.: ill. + CD — на польск. яз.

"В канун великих перемен. Польша в 1988 году": Материалы конференции, проходившей в Гданьске в ноябре 2008 г. В заключении дискуссия с участием P. Adamowicz, ks. S. Bogdanowicz, A. Kinaszewski, B. Lis, A. Szablewski