Jagodzinski J.

Bunkry na ruinach. Szkice do historii KL Stutthof - Aussenlager Politz

Jagodzinski J.
Jozef Jagodzinski; Instytut Pamieci Narodowej. Komisjs Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzial w Szczecinie — Szczecin , 2009 — 169 s., 11 l. ill. — на польск. яз.

История польского филиала концлагеря Штуттгоф (1944-1945), написанная бывших заключенным