Slownik Wojskowy Polsko-Rosyjski

Red. tech.: H. Malczewska — Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1956 — 288 с. — не указан

Военный польско-русский словарь

Это издание находится в рубриках: