Sukilimas ypatigajame kalnu lageryje, 1953 m. geguse-rugpjutis: Dokumentu rinkinys

Sud. B.Zlatkus; Red. V.Rakauskas — Vilnius, 2003 — 23 с. — на лит. яз. — не указан

Это издание находится в рубриках: