Polacy w lagrach rosyjskiej polnocy: W swietle relacij, listow i dokumentow

Wybor i opracowane H.Owsiany; Towaristwo naukowe warszawskie Instytut slawistyki polskiej Akademii nauk — Warszawa: Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2000 — 408 s. — Не указан

Поляки в лагерях российского Севера (на Соловках и Беломорканале) История монастыря на Соловках, образование лагеря на территории монастыря после революции 1917 г. Цитируются воспоминания бывших узников.

Это издание находится в рубриках: