Korgemad voimu vahendajad ENSV-s: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkmitee sekretdrid 1940 -1990

Koostanud: Liivik O. et al.; Toimetanud: Tarvel E.; Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus — Tallinn, 2000 — 132 с. — Не указан

Издание содержит биографии первых и вторых секретарей Компартии Эстонии, данные о структуре аппарата ЦК.

Это издание находится в рубриках: