Popinski K. et al.

Drogi smierci : Ewakuacja wiezien sowieckich z Kresow Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941

Popinski K. et al.
Krzystof Popinski в соавт. с Кокуриным А. (=Kokurin A.) и Гурьяновым А. (=Gurjanow A.); Archiwum Wschodnie; Osrodek Badan, Inform. i Upowszechniania "Memorial"; Panstw. Archuwum Federacji Rosyjskiej — W-wa: Karta, 1995 — 238, [2] s. — Не указан. — Biala seria ; 1

Это издание находится в рубриках: