Ciesielski S. a all.

Represje sowieckie wobec Polakow i obywateli polskich

Ciesielski S. a all.
Ciesielski S., Materski W., Paczkowski A. — Warszawa: Osrodek KARTA, 2000 — 32 s. — польский — Не указан — Indeks Represjonowanych

Репрессии против поляков на территории Белоруссии и Украины в 1939 - 1944 гг.

Это издание находится в рубриках: