Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : Alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941

Red.: Knyt A. (koord.) et al. — Wyd. 1; Panstwowe Archiwum Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy; Centralne Archiwum Min-wa Spraw Wewnetrznych i Administracji RP; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1998 — 368 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 6

Алфавитный пофамильный список 5822 граждан польской национальности, арестованных в районе Львова и Дрогобыча в 1939-1941 гг.

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Тверь, 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • СПб., 2021
  • Варшава, 2020
  • Варшава, 2020
  • Варшава, 2020
  • Красноярск, 2021
  • Красноярск, 2021
  • Воронеж, 2012
  • 1989
  • Воронеж, 2000
  • М., 1937
  • М., 2021
  • New York, 2019
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М., 2021
  • Калуга, 2021
  • СПб, 2020
  • СПб, 2020
  • СПб, 2020
  • Варшава, 2021
  • Варшава, 2021
  • Варшава, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 1962
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Смоленск, 2006
  • СПб., 2004
  • СПб., 2004
  • М., 2021
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М. - Магас, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • 1935
  • 2021
  • 2021
  • 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • М., 2011
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • М., 2006
  • Черкесск, 2014
  показать ещё