Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : Alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941

Red.: Knyt A. (koord.) et al. — Wyd. 1; Panstwowe Archiwum Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy; Centralne Archiwum Min-wa Spraw Wewnetrznych i Administracji RP; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1998 — 368 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 6

Алфавитный пофамильный список 5822 граждан польской национальности, арестованных в районе Львова и Дрогобыча в 1939-1941 гг.

Это издание находится в рубриках: