T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 1

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 1
Red. Bednarek J. i dr.; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 712 p., 18 l. il. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
С. 1 / 2017 — 712 p., 18 l. il.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 1

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Брюссель, 1978
  • М., 1989
  • Нью Йорк, 1975
  • Munchen, 1977
  • Франция, 1980
  • Paris, 1978
  • Израиль, 1982
  • Иерусалим,
  • Иерусалим, 1978
  • [Paris], 1978
  • London, 1988
  • Frankfurt/Main, 1976
  • Frankfurt/Main, 1976
  • Frankfurt/Main, 1976
  • М. - Л., 1927
  • М. - Л., 1927
  • М., 1934
  • США, 1978
  • США, 1978
  • США, 1977
  • М., 1991
  • М., 1991
  • М. - Мюнхен, 1990
  • [Hamburg], 2002
  • М. - СПб., 2018
  • М., 2004
  • М., 2004
  • М., 2003
  • М., 2018
  • М., 2018
  • СПб., 2018
  • Нальчик, 2018
  • Нальчик, 2018
  • [М.], 2017
  • Краснодар, 2013
  • М., 2012
  • М., 2012
  • М., 2012
  • Ростов-на-Дону, 2017
  • Ростов-на-Дону, 2017
  • Ростов-на-Дону, 2017
  • Ростов-на-Дону, 2017
  • М., 1993
  • М., 1993
  • М., 1992
  • М., 1992
  • М., 1968
  • М., 2017
  • Bystrzyca Klodzka, 2015
  • Bystrzyca Klodzka, 2015
  • Bystrzyca Klodzka, 2015
  • Киiв, 2018
  • Киiв, 2018
  • Киiв, 2018
  • Киiв, 2018
  • Мончегорск, 2018
  • Мончегорск, 2018
  • Paris, 2017
  • М., 2009
  • М., 2009
  • М., 2015
  • М., 2004
  • М.,
  • М.,
  • М.,
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • Киев, 2018
  • М., 2018
  • М., 2012
  • М., 2012
  • М., 2012
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2018
  • СПб., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • London, 2018
  • London, 2018
  • London, 2011
  • Vilnius, 2018
  • Vilnius, 2018
  показать ещё